FR   |   EN   |   NL
2012
Oprichting
0 werknemers
0
portefeuillevolume

Eaglestone

Onze ambitieuze en vernieuwende vastgoedprojecten focussen op wonen, kantoren en retail. De strategie van de groep wordt uitgezet door de CEOs, Nicolas Orts & Gaétan Clermont en bestaat uit het zoeken naar opportunistische investeringen met name door de aankoop en de reconversie van verouderde gebouwen. Bovendien bieden onze projecten telkens weer een meerwaarde en verfraaien ze het straatbeeld.

Al ruim 10 jaar lang ontwikkelen we vastgoedprojecten met een eigentijdse architectuur en integreren we op subtiele manier onze passie voor kunst in de stad. Kunst en esthetiek zitten in ons DNA.

Residentieel
0%
Kantoren
0%
Retail
0%

Ons team

In de filosofie van Eaglestone staat een vrije uitwisseling van ideeën centraal. De interactie binnen ons multidisciplinaire team heeft een positieve impact op de talenten van al onze medewerkers.

Passie, integriteit, vrijheid en creativiteit komen voor ons op de eerste plaats. We dagen onze medewerkers uit om net als wij te streven naar uitmuntendheid. Een korte besluitcyclus en een hoge responsiviteit zijn cruciaal in onze bedrijfscultuur. De ‘Eaglestone-filosofie’ is bepalend voor ons team, onze projecten en de manier waarop we ze beheren.

Onze missie

Eaglestone legt zich toe op het identificeren en opwaarderen van vastgoed met potentieel, om er woonruimtes met een hoge toegevoegde waarde van te maken. Op financieel én maatschappelijk vlak.

Wij geloven in het sterke en unieke karakter van elk van onze projecten en zien het als onze verantwoordelijkheid om mee te bouwen aan de stad van morgen. Geen enkele locatie, lijn of materiaal wordt willekeurig gekozen.

Onze visie

EAGLESTONE GROUP DEFINES ITS VISION THROUGH 4 AXES

 • DURABILITÉ

  Depuis 2019, Eaglestone est une entreprise certifiée neutre en carbone pour l’ensemble de ses activités liées à la vie de l’entreprise. Par ailleurs, chaque nouveau développement fait l’objet d’une évaluation approfondie de son empreinte carbone, et des actions sont systématiquement entreprises pour en minimiser les émissions. Dans la mesure du possible, nous procédons également à la compensation des émissions résiduelles.

  En 2022, toutes les entités d’Eaglestone Group ont choisi ensemble six objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies (ODD) auxquels chaque projet de développement devrait contribuer de manière significative. Par ailleurs, le groupe a décidé de définir et de mettre en œuvre une stratégie ESG complète, avec ses axes stratégiques et ses indicateurs clés de performance (KPI).

 • IMPACT POSITIF DANS LES VILLES

  Eaglestone se concentre sur les villes, où le changement, le progrès et les défis se manifestent de manière significative. Son approche visionnaire favorise une ville dynamique en constante évolution qui encourage la diversité des fonctions, améliore les espaces publics, propose des services innovants et inclusifs, et intègre une mobilité coordonnée.

   

 • DIMENSION EUROPÉENNE

  Présent dans 3 pays et 38 villes européennes, le groupe Eaglestone opte pour des marchés dynamiques soutenus par une forte croissance. Cette diversification géographique est l’un des piliers de la résilience économique de l’entreprise.

 • ART ET ARCHITECTURE

  La vision d’Eaglestone en matière d’architecture va bien au-delà de la simple enveloppe extérieure d’un bâtiment. Les développements d’Eaglestone tiennent compte de leur impact sur leur environnement. Ceci résulte d’une réflexion minutieuse, cohérente et approfondie. Nous visons à offrir aux occupants des environnements de vie et de travail à la fois agréables et fonctionnels. Notre architecture combine la qualité d’usage, le développement durable et le renouvellement urbain. Eaglestone a choisi d’intégrer l’art dans sa réflexion. Notre ambition est de communiquer cette passion à travers nos projets, afin de la partager avec le plus grand nombre, de participer activement à l’urbanisation et à l’embellissement de la ville, en y laissant notre empreinte.

Onze waarden

CRÉATIVITÉ
PASSION
ENTREPRENEURIAT
EXCELLENCE

Onze architectuur

Onze visie op architectuur gaat verder dan de buitenkant van een gebouw. Bij Eaglestone besteden we bij elk bouwproject bijzondere aandacht aan het milieu en bestuderen we uitgebreid de impact van het project op de omgeving. Wij willen de bewoners een nieuwe omgeving bieden, waar ook de lokale spelers baat bij hebben. Onze projecten worden zowel vanbinnen als vanbuiten gekenmerkt door een optimaal gebruik van de ruimte, duurzame inrichting en stadsvernieuwing.

Onze passie voor kunst

Onze passie voor kunst speelt een centrale rol in onze visie en keert terug in elk van onze projecten. Door een actief deel te nemen aan de stadsvernieuwing en verfraaiing en onze stempel te drukken op de stad, willen we kunst voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk maken.

Art and architecture are both close and independent practices. Both have their place in a given space. Designing with integration and respect, but also considering the sensibility of those who will live, work and use the space.

Aandacht voor milieu
en maatschappij

Wij zetten ons in voor het milieu door al onze projecten op duurzame manier te ontwikkelen.

Het architectonische ontwerp, het optimale beheer van warmteverlies en warmteproductie en het gebruik van natuurlijke energiebronnen garanderen de bewoners een optimaal comfort en beperken tegelijkertijd het energieverbruik, zodat het gebouw voldoet aan de strengste milieucriteria.

Sinds 2019 heeft de Eaglestone Group een CO2-neutraliteitscertificaat voor al zijn bedrijfsactiviteiten en alle nieuwe ontwikkelingen worden onderworpen aan een analyse van hun CO2-voetafdruk om, waar mogelijk, de resterende uitstoot te verminderen en te compenseren.

Onze organisatie

Ons managementteam ziet erop toe dat de voorstellen steeds in overeenstemming zijn met de strategie van de Eaglestone-groep. Zij beslissen over de goedkeuring van vastgoedprojecten en staan garant voor een optimale follow-up. Ons team bouwt elke dag opnieuw aan de stad van morgen.